Footage: News On Feet’s in Berita Harian

Feet’s galak pembabitan pekerja dalam organisasi Pekerja di Singapura dan Malaysia adalah yang paling kurang pembabitan dalam sesebuah organisasi di Asia pada 59 peratus, berdasarkan Laporan Trend Pembabitan Pekerja Global 2018. Menyedari pembabitan pekerja adalah antara elemen penting dalam mencipta tenaga kerja yang lebih gembira dan sihat, Feets Sdn Bhd Continue Reading